Hoe ziet de aftrekbaarheid van plug-inhybrides eruit in 2021?

Om een voordelige fiscale aftrekbaarheid te kunnen genieten, moeten plug-inhybride bedrijfswagens voldoen aan twee strikte voorwaarden:

  • ze moeten een batterijcapaciteit hebben van ten minste 0,5 kWh per 100 kg voertuiggewicht;
  • ze mogen niet meer dan 50 gram CO2  per kilometer uitstoten.

Ter info: onder ‘voertuiggewicht’ wordt de massa van het voertuig in rijklare toestand verstaan, d.w.z. voor 90 procent met alle vloeistoffen gevuld en inclusief het gewicht van de bestuurder (75 kg). 

Als volledig aan deze twee voorwaarden is voldaan, wordt bij de berekening van de aftrekbaarheid rekening gehouden met het door de fabrikant aangekondigde CO2-niveau van de plug-inhybride.

Als echter aan minstens één van de twee voorwaarden niet is voldaan, kan je wagen beschouwd worden als een nephybride – ook wel valse hybride of ‘fake’ hybrid genoemd – wat de fiscaliteit minder gunstig maakt.
 

Wat is een ‘fake’ hybrid?

Een ‘fake’ hybrid – ook nephybride of valse hybride genoemd – is een plug-inhybride voertuig dat niet voldoet aan minstens één van de twee essentiële voorwaarden die hierboven worden genoemd.

Voor deze valse hybrides is de impact groot. Zowel voor de berekening van de aftrekbaarheid als de berekening van het voordeel alle aard (VAA), mag voor deze voertuigen de CO2-waarde die vermeld staat in punt 49.1 van het gelijkvormigheidsattest, niet worden gebruikt. 

Bij een nephybride wordt namelijk de CO2-uitstoot van het overeenstemmend of overeenkomstig voertuig in aanmerking genomen. Bestaat er geen overeenkomstig voertuig? Dan wordt de CO2-uitstoot van de plug-inhybride – zoals die vermeld staat in punt 49.1 van het gelijkvormigheidsattest – vermenigvuldigd met 2,5.

De Federale Overheidsdienst Financiën houdt een lijst bij van de valse hybrides, de overeenstemmende voertuigen en – bij gebrek daaraan – de CO2-waarden waarmee rekening moet worden gehouden.
 

Kan een ‘full’ hybrid beschouwd worden als een ‘fake’ hybrid?

Volledig hybride auto’s zijn zelfoplaadbaar en hebben dus geen stopcontact nodig om de batterij op te laden. Fiscaal worden ze behandeld als benzineauto’s. Ze kunnen op geen enkele manier worden beschouwd als valse hybrides.