VRAAG 1. Stel: ik ben van plan om een elektrische of plug-inhybride wagen te kopen. Wat moet ik eerst doen als ik bij mij thuis een laadpaal wil installeren?
ANTWOORD: Wanneer je de overstap naar een elektrisch of plug-inhybride model overweegt, is het belangrijk om eerst een Home Check (zie ook vraag 3) te laten uitvoeren door een bevoegde instantie. De meeste leasemaatschappijen werken hiervoor samen met een vaste firma, die zowel de Home Check als de plaatsing en het onderhoud van de laadpaal voor haar rekening neemt. Doorgaans kan de nieuwe wagen pas besteld worden wanneer de Home Check achter de rug is.

VRAAG 2: Hoe lang duurt een Home Check en wat is de gemiddelde wachttijd voor een afspraak? 
ANTWOORD: Afhankelijk van de samenwerking met de externe auditbedrijven moet je rekening houden met een wachttijd die kan oplopen tot twee à drie weken vooraleer er een Home Check kan plaatsvinden. Een Home Check zelf neemt ongeveer 30 minuten in beslag.

VRAAG 3: Wat houdt een Home Check juist in? 
ANTWOORD: Er wordt in eerste instantie gecheckt waar de laadpaal precies moet komen. Hoe zit het elektriciteitsnetwerk in mekaar? Waar moet er een eventuele kabel doorgetrokken worden en wat zijn de basisvoorzieningen die al in huis aanwezig zijn? Daarnaast wordt er gekeken naar de sterkte van het netwerk en of er al dan niet een aanpassing of versterking nodig is. Daarna krijg je een gedetailleerde offerte, die een duidelijk beeld geeft van de reële kostprijs voor een installatie. 

VRAAG 4: Wat kost een Home Check ongeveer? 
ANTWOORD: Afhankelijk van het bedrijf schommelt dit ongeveer rond de 175 euro zonder btw.

VRAAG 5: Met welke andere kosten – buiten de installatie van de laadpaal en de eventuele aanpassing aan het elektriciteitsnet – moet ik rekening houden? 
ANTWOORD: Vaak worden er bij de Home Check nog aparte kosten aangerekend voor het transport en de opstelling van een keuringsattest. Afhankelijk van de sterkte van het elektriciteitsnetwerk moeten er in sommige gevallen aanpassingen gebeuren om het netwerk te versterken. Deze werken zijn meestal nodig in oudere huizen.

VRAAG 6: Stel dat de plug-inhybride of elektrische wagen bestemd is als bedrijfswagen, wie draagt dan de eventuele extra kosten?
ANTWOORD: Afhankelijk van bedrijf tot bedrijf komt de extra kostprijs ofwel volledig voor rekening van de bestuurder, ofwel deels voor rekening van de bestuurder, ofwel integraal voor rekening van het bedrijf in kwestie. Sommige bedrijven nemen per leasecontract een forfaitaire laadpaalkost in aanmerking. Die kan oplopen tot 1.500 à 2.000 euro per leasecontract. Goed om weten: onze fleetkorting is ook van toepassing op laadpalen.

VRAAG 7: Wat is de minimale aanbevolen sterkte die ik nodig heb om een elektrische wagen correct te laden? 
ANTWOORD: Een driefasige thuislader levert 11 kW. Daarmee zou je op 7 à 8 uur een elektrisch voertuig volledig kunnen opladen. 

VRAAG 8: Hoe worden de kosten voor het verbruik van mijn elektrische of plug-inhybride wagen gefactureerd naar het bedrijf?
ANTWOORD: Een laadpaal kan perfect worden geprogrammeerd om het gedeelte woon-werkverkeer integraal naar het bedrijf te factureren. Dat is het zogenaamde ‘split billing’-principe.

VRAAG 9: Wat is de kostprijs van een laadbeurt? 
ANTWOORD: De geschatte kostprijs voor een laadbeurt per 100 kilometer met een Wallbox thuis (eenfasig - 230 V) bedraagt ongeveer 3,50 euro. De effectieve laadtijd wordt geschat op 2,5 uur per 100 kilometer. Daarentegen zal een laadbeurt per 100 kilometer op een publieke laadpaal gemiddeld zo’n 6,30 euro bedragen. De exacte tarieven zijn uiteraard verschillend van leverancier tot leverancier.

VRAAG 10: Zit er een onderhoudscontract bij mijn laadpaal? 
ANTWOORD: Jazeker. Wanneer je een leasecontract afsluit voor een elektrische of plug-inhybride wagen en een laadpaal installeert, dan zal de leasemaatschappij hierin ook een onderhoudscontract voor de laadpaal opnemen. 

VRAAG 11: Betaal ik extra voordeel alle aard op een laadpaal bij mij thuis, aangezien deze in de leaseprijs mee verrekend wordt? 
ANTWOORD: De extra kosten voor een laadpaal zijn in principe niet onderhevig aan een voordeel alle aard (VAA), aangezien dat voordeel wordt berekend op catalogusprijs en CO2-uitstoot van de wagen. Volgens de rulingdienst van de Federale Overheidsdienst Financiën moet er geen extra VAA aangerekend worden wanneer de werkgever bij de werknemer thuis een oplaadpaal installeert (ruling nr. 2016.174, 24.05.2016). Ook wanneer de eigendom van de laadpaal gratis overgedragen wordt aan de werknemer na een leaseperiode van vier jaar, is er volgens de rulingdienst geen sprake van een extra VAA. De werkelijke waarde van de laadpaal op het moment van de eigendomsoverdracht is immers verwaarloosbaar en laadpalen ondergaan zo een snelle technologische evolutie, dat ze mogelijk na vier jaar al compleet verouderd zijn (ruling nr. 2018.1058, 19.02.2019 en nr. 2019.0158, 30.04.2019).

VRAAG 12: Zodra de coronamaatregelen het toelaten, wil ik graag op autovakantie met mijn gezin. Kan ik dan een andere wagen met verbrandingsmotor krijgen tijdens die vakantieperiode? 
ANTWOORD: De meest leasecontracten voorzien een ‘flex’-optie waarin je tot twee maal per jaar een andere wagen kunt gebruiken om mee op reis te gaan. Dit brengt in het leasebudget echter wel extra kosten met zich mee. Weet wel dat er onderweg naar je vakantiebestemming steeds meer laadmogelijkheden zijn voor elektrische en plug-inhybride wagens. Zo vindt je langs Europese snelwegen al bijna 400 laadpunten uit het netwerk van Ionity, van Noorwegen tot het zuiden van Spanje! Meer info op https://ionity.eu/

VRAAG 13: Waarom zou ik bij mij thuis een laadstation installeren?
ANTWOORD: Daarbij denken we in de eerste plaats aan het gebruiksgemak. Wanneer je een laadstation installeert, hoef je geen laadkabels in huis of in je wagen te bewaren. Je plugt gewoon de vaste kabel van het laadstation in. Zo eenvoudig is het! Dankzij de ‘split billing’-functie kunnen de laadkosten voor je elektrische wagen bovendien perfect worden doorgerekend aan je werkgever. In zo’n geval is het laadstation uitgerust met een intelligente functie die de kosten voor het huishoudelijk elektriciteitsgebruik scheidt van de kosten voor het opladen van je wagen.  

VRAAG 14: Hoe kies ik een laadstation?
ANTWOORD: De keuze van een laadstation zal vooral afhangen van het type voertuig (100% elektrisch of plug-inhybride), de ingebouwde lader (een- of driefasig en het exacte vermogen) en de capaciteit van de batterij. Daarnaast speelt ook de elektrische aansluiting op de plaats waar de lader geplaatst wordt een rol (eenfasig? driefasig met of zonder nulleider?). Bovendien kan je een laadstation uitrusten met tal van intelligente functies, zoals de optie ‘split billing’. (zie ook vraag 16)

VRAAG 15: Wat valt er onder de garantie van mijn laadstation?
ANTWOORD: De garantie dekt elk gebrek dat bestaat op het moment van levering van de laadstation en dat zich manifesteert binnen twee jaar na de installatie, op voorwaarde dat het laadstation geïnstalleerd werd door een erkende servicepartner. Na afloop van de garantie geniet de koper ook de wettelijke garantie voor verborgen gebreken indien het verborgen gebrek bestond op het ogenblik van de levering en indien het verborgen gebrek het product ongeschikt maakt voor het gebruik waarvoor het bestemd is of het gebruik ervan aanzienlijk vermindert.

VRAAG 16: Wat is ‘split billing’?
ANTWOORD: Dankzij de optie ‘split billing’ kunnen de laadkosten voor je elektrische of plug-inhybride bedrijfswagen automatisch doorgefactureerd worden aan je werkgever. 


Nog vragen? Stel ze aan onze medewerkers!

Ik heb een vraag over laadpalen